Terreinreglement

Wij hanteren het onderstaande reglement bij het betreden van ons terrein.

 • Verboden toegang voor onbevoegden. 
 • U dient zich te melden aan de balie bij de weegbrug. 
 • Het betreden van de inrichting en het laden/lossen geschiedt op eigen risico. 
 • Fietsers dienen bij het betreden van het terrein af te stappen. 
 • Verboden asbest (gelijkend) en/of chemisch materiaal te lossen. 
 • Acceptatie afvalstoffen uitsluitend tegen acceptatie-eisen en voorwaarden van OHB.
 • Aanwijzingen en instructies van personeel OHB dienen strikt opgevolgd te worden.
 • Op het terrein geldt een maximale snelheid van 15 km/uur. Alle personen dienen bij de weging uit te stappen. 
 • Kinderen dienen tijdens laden/lossen in het voertuig te zitten. 
 • Er mag zich slechts 1 voertuig per weging op de weegbrug bevinden. 
 • Het is ten strengste verboden stoffen en/of producten uit het afval te verzamelen en mee te nemen. 
 • Rijdend materieel OHB (shovel, mobiele kraan en overige voertuigen werkzaam voor ons bedrijf) hebben altijd voorrang. 
 • Houd rechts, in ieder geval op minder overzichtelijke punten op het terrein. 
 • Het passeren van andere voertuigen geschiedt op eigen risico. 
 • Het is verboden om op de locatie onder invloed te verkeren van alcoholhoudende dranken, drugs of medicijnen die het beoordelingsvermogen beïnvloeden.
 • Het is verboden te rijden met onafgedekte lading, zowel op ons terrein als op de openbare weg (bekeuring ca. € 250.=). 
 • Roken en open vuur is ten strengste verboden.
Terreinreglement